Het college van Bergen heeft PWN een vergunning verleent voor het kappen van 16,2 hectare dennenbos. De werkzaamheden vloeien voort uit het beheerplan Natura-2000. Volgens PWN blokkeert het bos de aanvoer van zand en zout waardoor  het open duin aan de windluwe oostkant snel achteruit gaat.

Volgens de gemeente Bergen blijkt uit een verplichte onafhankelijk toetsing "dat er geen sprake is van een onevenredige aantasting van natuurwaarden, landschappelijke waarden of cultuurhistorische waarden." PWN vult dat aan met de op een ander onderzoek gebaseerde mededeling dat "de werkzaamheden toelaatbaar zijn als blijkt dat er geen archeologische waarden worden geschaad."

De kap van de volledige 16,2 ha wordt verplicht gecompenseerd door aanplant van bos op een andere locatie. Die aanplant is waarschijnlijk maar voor een klein deel mogelijk binnen Bergen. De overige compensatie vindt ergens anders in de provincie plaats.

De verleende vergunning ligt zes weken ter inzage. De verwachting is dat er één of meerdere bezwaren tegen de vergunning zullen worden ingediend.
Pin It
Bekeken: 1849x
https://147.139.207.107/ https://8.215.31.229/ https://8.215.55.180/ https://147.139.212.74/ https://147.139.212.232/ http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/