Wij hechten grote waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens en de rechten die jij, als betrokkene, hebt. Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Stichting Media Platform Alkmaar is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij van jou verwerken en laten verwerken. Stichting Media Platform Alkmaar kan voor journalistieke doeleinden persoonsgegevens verwerken. De verwerkingen vinden plaats in het kader van nieuwsgaring en door middel van uitzendingen en (nieuws-)berichten en archieven op onze website. Voor journalistieke verwerkingen geldt dat de AVG slechts gedeeltelijk van toepassing is. Zo kan je bijvoorbeeld niet altijd vragen om je gegevens te verwijderen als je het niet eens bent met de openbaarmaking van je gegevens in een opname. Voor zover de journalistieke exceptie niet geldt, leeft Stichting Media Platform Alkmaar de AVG uiteraard na. Zo zullen bijvoorbeeld niet meer persoonsgegevens worden verwerkt of langer worden bewaard dan noodzakelijk voor journalistieke doeleinden, en zullen deze persoonsgegevens adequaat worden beveiligd. Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Media Platform Alkmaar kun je contact opnemen met:

Stichting Media Platform Alkmaar
Koelmalaan 350 2.4
1812 PS  Alkmaar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit privacy statement is versie 1 en voor het laatste gewijzigd op 15 december 2021. Bij substantiële wijzigingen aan dit privacy statement stellen wij jou daarvan op de hoogte.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken voornamelijk persoonsgegevens van bezoekers van onze websites , apps, sociale mediakanalen, wanneer je contact opneemt met onze redactie en/of verslaggevers of wanneer zij contact met jou opnemen, wanneer je deelneemt aan een onderzoek, of wanneer je bij ons solliciteert voor een baan of een stage. Hieronder leggen wij per onderdeel uit waarom we persoonsgegevens verwerken, welk persoonsgegevens dit kunnen zijn, op basis van welke juridische grondslag en hoe lang we de persoonsgegevens bewaren. Wanneer je verplicht bent om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, geven wij dit aan met een *.

 
2.1. Websitegebruik en cookies
Als je onze websites bezoekt, worden kleine tekstbestanden opgeslagen op je computer, smartphone of ander apparaat. Deze bestanden worden cookies genoemd. Cookies helpen ons bij het laten functioneren, analyseren en personaliseren van de website. Onze website gebruikt de volgende soorten cookies:

Functioneel: deze cookies onthouden je inloggegevens en andere voorkeuren. Hierdoor blijft de site ingesteld zoals jij wilt, en kun je gemakkelijker inloggen.
Analytisch: met deze cookies kunnen wij zien hoe jij onze website gebruikt. Dit helpt ons om de website te kunnen verbeteren.
Affiliate: hierdoor kunnen wij zien welke advertentie leidt tot aankoop van een product, zodat degene die de advertentie heeft getoond daarvoor een beloning kan ontvangen.
Tracking: wij plaatsen tracking cookies om de reclame die we jou laten zien te personaliseren. Hierdoor krijg jij relevantere aanbiedingen. 
Sociale media: deze cookies zijn nodig zodat je webpagina’s/artikelen of andere dingen van onze website kunt delen op sociale media.
Je kan zelf aangeven welk type cookies je wilt accepteren of niet.

Apps
Stichting Media Platform Alkmaar biedt een nieuwsapp (hierna: “App”) aan. Als je gebruikmaakt van de App dan verwerken wij de volgende gegevens:
Informatie over je gebruik van de App (zoals de pagina’s die je bekijkt, hoe lang, hoe vaak etc);
Het besturingssysteem dat je gebruikt (Android of iOS).
Wij gebruiken deze gegevens om het gebruik van de App mogelijk te maken, ter uitvoering van een overeenkomst met je

2.3. Sociale media
Wij zijn actief op verschillende sociale media, waaronder: Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+, Youtube en Instagram. 

Als je Stichting Media Platform Alkmaar volgt via sociale media, of communiceert met of over de 'Centralen' via sociale media, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Als je informatie over de 'Centralen' deelt via sociale media kunnen je gegevens zichtbaar worden via die sociale media. De 'Centralen' volgen zelf ook sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over jou. 

We gebruiken jouw persoonsgegevens voor webcare-doeleinden, om jou antwoord te geven op een vraag die jij ons stelt via sociale media of te reageren op een klacht. Ook kunnen we reageren wanneer je ons noemt in een bericht. Wij verwerken de gegevens dan ter uitvoering van de overeenkomst met jou, namelijk om je antwoord te geven op een vraag of wel in het kader van ons gerechtvaardigd belang om te reageren op een bericht waarin je ons noemt. 

Wanneer je gegevens deelt op sociale media kunnen wij deze verwerken in het kader van nieuwsgaring. De grondslag hiervoor is het gerechtvaardigd belang van Stichting Media Platform Alkmaar van nieuwsgaring.

2.4. Nieuwsbrief
Wij versturen dagelijkse nieuwsbrieven waar iedereen zich op kan abonneren. Voor het verzenden van dergelijke e-mails verwerkt Stichting Media Platform Alkmaar de volgende persoonsgegevens:

×Emailadres *
Personen die geabonneerd zijn op de nieuwsbrief hebben hiermee ingestemd en kunnen zich op elk moment afmelden en hun voorkeuren aanpassen door op de knop “afmelden” te klikken die in elke nieuwsbrief staat. Als je op geen enkele nieuwsbrief meer geabonneerd bent, verwijderen wij jouw naam en email-adres uit de mailinglijst.

2.5. Contact opnemen met de redactie
Je kan op verschillende manieren contact opnemen met de redactie. Je kan bellen, Whatsappen, mailen met de redactie en je kan op onze websites een contactformulier invullen en ons toesturen. Hierbij leggen we persoonsgegevens vast. Wij gebruiken je persoonsgegevens voornamelijk voor het afhandelen van tips en vragen en later contact met je op te nemen. Wij vragen leggen de volgende gegevens vast in onze administratie: 

Voor en achternaam*
Titel 
Woonplaats 
Telefoonnummer
E-mailadres*
Onderwerp van contact 
Zelf toegevoegde (media-)bijlagen
Open tekstbericht/Omschrijving bericht*
Tips en toegestuurd mediamateriaal in het kader van nieuwsgaring valt onder de journalistieke exceptie. 

Wij verwerken deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst met jou. Wij verwijderen deze gegevens wanneer wij het niet meer nodig hebben om onze doelen te bereiken, tenzij een wettelijke bepaling ons verplicht de gegevens te bewaren.

2.6. Media archief
Uitzendingen bewaren wij in beginsel onbeperkt voor archiefdoeleinden op basis van de journalistieke exceptie. 

2.7. Werken en stage lopen bij Stichting Media Platform Alkmaar

Je kan solliciteren naar een baan bij Stichting Media Platform Alkmaar via e-mail. Wij leggen een aantal gegevens van je vast om je geschiktheid en beschikbaarheid te beoordelen en om een afspraak met je maken voor een sollicitatiegesprek. 

Voor- en achternaam
CV
Motivatiebrief
Gegevens over je geschiktheid en beschikbaarheid
Gegevens over je opleidingen en werkervaring
Tests en assessments 
Referenties 
Aantekeningen
Wanneer iemand solliciteert om bij ons te komen werken of stage lopen, baseren wij ons op de uitvoering van een (arbeids-) overeenkomst of het nemen van maatregelen om een (arbeids-) overeenkomst met jou te kunnen sluiten. Daarnaast baseren wij ons op een gerechtvaardigd belang om onderzoek te doen naar jouw geschiktheid en betrouwbaarheid voor de specifieke functie. 

Wanneer je bij ons in dienst treedt, worden deze gegevens onderdeel van je personeelsdossier. Wanneer je niet bij ons in dienst treedt verwijderen wij je persoonsgegevens na 28 dagen, tenzij wij jou vragen om je gegevens nog langer te bewaren in het kader van mogelijke toekomstige interessante vacatures. In dat geval bewaren we je gegevens nog één jaar. Daarna verwijderen we je gegevens uit onze systemen. 

3. Delen van persoonsgegevens
Wij delen jouw gegevens uitsluitend intern met (vaste en freelance) medewerkers die bevoegd zijn om toegang te hebben tot jouw gegevens. Voor zover er persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen Stichting Media Platform Alkmaar, gebeurt dit op grond van het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van Stichting Media Platform Alkmaar om een efficiënte bedrijfsvoering te kunnen uitvoeren.

Daarnaast kunnen wij in het kader van het uitbesteden van bepaalde werkzaamheden persoonsgegevens delen met externe partijen, zogenaamde verwerkers, met wie wij verwerkersovereenkomsten hebben gesloten en die jouw gegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn

Cloud providers voor de opslag van persoonsgegevens, bijvoorbeeld hostingproviders.
Daarnaast werken wij samen met andere regionale omroepen in het kader van back-up-dienstverlening voor onze archieven van alle uitzendingen. 

Wij kunnen daarnaast persoonsgegevens delen met derden indien dit nodig is voor opsporing en vervolging van strafbare feiten enkel voor zover dit vereist is op grond van de wet. Hierbij houden wij rekening met journalistieke bronbescherming.  

Met alle partijen waarmee wij samenwerken en persoonsgegevens uitwisselen maken wij goede afspraken over de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. 

Jouw persoonsgegevens zullen alleen door ons of door ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Unie (en de EER) indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de Europese Unie indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het EU-U.S. Privacy Shield) of het gebruik van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze zijn te vinden op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

4. Beveiliging
Stichting Media Platform Alkmaar neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

5. Jouw rechten
Je hebt in bepaalde gevallen het recht ons te verzoeken om je rechten uit te oefenen ten aanzien van je persoonsgegevens. Het gaat om de volgende rechten:

Intrekken toestemming: je kan ons vragen om je eenmaal gegeven toestemming weer in te trekken. Wij stoppen dan in het vervolg met het verwerken van jouw persoonsgegevens, tenzij er een andere reden is die ons verplicht hiertoe. 
Inzage: Je kan ons vragen of wij persoonsgegevens van jou verwerken. Als wij dat doen delen we jou mee welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel, met welke derden ze gedeeld zijn, de gehanteerde bewaartermijnen, de bron waarvan eventueel persoonsgegevens buiten jou om zijn verzameld en informatie over eventuele geautomatiseerde besluitvorming.
Correctie: Je kan ons verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen indien deze persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
Verwijdering: Je kan ons verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen wanneer de persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer je bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is.
Beperking van de verwerking: Je kan ons verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, wanneer de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is maar je wil nog niet dat ze verwijderd worden, of in afwachting van de reactie op een verzoek om uitoefening van het recht op bezwaar. In dat geval slaan wij de gegevens nog wel op, maar verwerken we ze niet verder.
Bezwaar maken: Je kan bezwaar maken bij ons in die gevallen dat de gegevensverwerking is gebaseerd op de noodzaak van een gerechtvaardigd belang of ten aanzien van gegevensverwerking voor direct marketing.
Gegevensoverdracht (dataportabiliteit): Je kan ons verzoeken om de jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen of over te dragen aan een andere organisatie wanneer de gegevensverwerking geautomatiseerd plaatsvindt en is gebaseerd op toestemming of een overeenkomst.
Je kunt bovenstaande rechten uitoefenen, tenzij de journalistieke exceptie van toepassing is, door contact met ons op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen binnen vier weken na ontvangst van het verzoek reageren. 

Daarnaast kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je van mening bent dat Stichting Media Platform Alkmaar jouw privacyrechten schendt.

Pin It
Bekeken: 23740x
https://147.139.211.126/ https://147.139.207.107/ https://8.215.31.229/ https://8.215.55.180/ https://147.139.212.74/ https://147.139.212.232/ http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/