In de duinen bij Bergen aan Zee wordt het dennenbos gekapt. Volgens de beheerder van het gebied is die kap nodig omdat de natuur in slechte staat is. Maar de bomenkap is en blijft omstreden. De Duinstichting heeft alles geprobeerd om kap te voorkomen, maar trok uiteindelijk aan het kortste eind. Nu wil de stichting de kap alsnog laten stilleggen: "Uit dit rapport blijkt dat de grond niet zuur is."

Zure grond is in dit geschil de twistappel. De bodem in het duingebied zou te zuur zijn, voor beheerder PWN één van de argumenten om in te willen grijpen. Bomenkap kan er voor zorgen dat de duinen hun oorspronkelijke dynamiek terugkrijgen en dan zou ook de zure bodem tot het verleden moeten behoren. Maar volgens de Duinstichting is er om te beginnen al geen sprake van een te zure bodem. Dat zou blijken uit een rapport van Sweco. De cijfers staan op bladzijde 41.

"We hebben steeds geprobeerd om deze cijfers boven water te krijgen", vertelt Joke Volkers van de Duinstichting aan Streekstad Centraal. "De gemeente claimt ze niet te hebben, maar dit rapport is er dus wél." En dat rapport stelt letterlijk dat de bodem 'voldoet aan de vereisten voor de zuurgraad', met andere woorden: het duinzand is helemaal niet te zuur. Dat de Duinstichting deze cijfers niet eerder kreeg is wrang: "Het is nu wel duidelijk waarom", zegt Kees de Bakker van de Duinstichting daarover. (tekst gaat door onder de foto)

Vanuit de lucht is goed te zien hoe de houtkap vordert.


"De natuur maakt het wel weer in orde, mensen moeten gewoon geduld hebben", zegt Joke Volkers als het over de vermeende problemen in het Duingebied gaat. Ze hekelt het letterlijk snoeiharde ingrijpen van de mens, waardoor nu duizenden bomen worden geveld. "Het is zo vaag dat PWN stelt dat het slecht gaat met de natuur, de natuur is juist herstellende", stelt ze. "De burgers willen deze bomenkap ook helemaal niet. Dat komt echt alleen vanuit PWN."

In het rapport van Sweco wordt ook verwezen naar PWN. Want waar Sweco stelt dat ze zuurheidsgraad in orde is, daar wordt wel opgetekend dat het PWN juist andere signalen ziet. "PWN geeft echter aan dat in het primair kalkarme duin bij Bergen sprake is van sterke toename van heidespurrie, struikhei en grijs kronkelsteeltje. Dat wijst op een achteruitgang van de kwaliteit van kalkarm grijs duin als gevolg van de daling van de pH", schrijft Sweco. En een lage pH, dat betekent een hoge zuurgraad.

Voor de Duinstichting is het in ieder geval helder: tot de bomenkap is besloten op basis van ondeugdelijke argumenten. 'Valse cijfers', in de woorden van Kees de Bakker. En dus moet de kap stoppen. Een verzoek om de werkzaamheden per direct stil te liggen is inmiddels ingediend. Zo zou in ieder geval een deel van het bos gered worden. "Het was zo mooi", verzucht Volkers. "Als een gordijn voor het landschap dat zich ontvouwt. Echt beeldbepalend."

Het bos is al flink uitgedund.

Pin It
Bekeken: 1657x
https://147.139.212.74/ https://147.139.212.232/ http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/