We lezen het eigenlijk dagelijks. Grote koppen over de woningnood. Van demonstraties tot soms zelfs schrijnende verhalen. Wonen leeft en ook de roep om meer woningen leeft. Op elk denkbaar overheidsniveau wordt nagedacht over woningbouw, maar de norm is: eerst bouwen in de bestaande kernen, daarna pas op weilanden. Dijk en Waard heeft de afgelopen maanden over dit onderwerp gesproken met ondernemers, initiatiefnemers en maatschappelijke instellingen. Die gesprekken resulteerden in een gebiedsvisie voor bedrijventerrein De Frans in Heerhugowaard.

Want wie denkt dat het industriegebied ook in de toekomst vooral het domein voor bedrijven zal zijn, heeft het mis. Het meer mengen van wonen en werken is het credo voor De Frans. De gemeenteraad van Dijk en Waard heeft onlangs een voorbereidingskrediet van 520.000 euro ter beschikking gesteld. De visie geeft meer richting aan de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. (Tekst gaat verder onder de foto)

Het gebied waar het om gaat ligt vlak bij het treinstation.


Allereerst over het gebied zelf. De Frans ligt tussen de spoorlijn tussen Den Helder en Alkmaar en de Westtangent. Vanaf de Titanialaan tot aan de Van Noordwijklaan zijn nu nog bedrijven te vinden, maar dat moet in de toekomst dus anders. "De Frans is een kansrijk gebied om te transformeren tot een sterk en dynamisch woon- en werkgebied", schrijft de gemeente in de visie. Dijk en Waard wil vooral dat het gebied aansluiting vindt met de herontwikkeling van het Stationskwartier. "Met het oog op de grote (klimaat)opgaven kunnen we niet meer verstedelijken op de manier zoals we dat altijd deden. Het is tijd om vernieuwende manieren van gebiedsontwikkeling met elkaar te ontdekken." In het tientallen pagina's tellende rapport wordt vooral de locatie geprezen. Want een treinstation in de buurt, zou ervoor zorgen dat mensen minder auto's én een kortere reistijd hebben. "Dit soort centrale en goed bereikbare locaties worden steeds belangrijker voor de woningbouwopgave en werkgelegenheid."

Het gaat in totaal om honderden, zo niet duizenden nieuwe woningen. Hoewel de gebiedsvisie - een abstract plan van aanpak - twee weken geleden langs de raad is geweest, wordt er al wel gebouwd in het gebied. Een aantal verouderde bedrijfsgebouwen maakt plaats voor woningbouw. Neem bijvoorbeeld het nieuwbouwproject op de hoek van de Deimoslaan. Daar worden op dit moment twee gebouwen gerealiseerd met 82 huurwoningen. Het gaat om 22 sociale huurwoningen en 60 vrije sector woningen. "We willen op een aantal locaties versneld bouwen. De Deimoslaan is zo'n locatie", vertelde wethouder Nils Langedijk tijdens het startsein voor de bouw. "We zochten initiatiefnemers die met de gemeente willen samenwerken aan de transformatie van De Frans. Deze initiatiefnemer heeft lef getoond door als eerste aan te kloppen bij de gemeente. De start bouw van deze woningbouwontwikkeling is een mooi begin." (Tekst gaat verder onder de foto)

Op afzonderlijke kavels wordt al gebouwd. Zo ook op de hoek van de Westtangent en Deimoslaan (Impressie).


Er worden dus al gebouwd in het gebied. En met de vastgestelde gebiedsvisie zal dat de komende jaren niet veranderen. Toch is niet iedereen daar blij mee. Want - zo stellen deskundigen - bedrijven hebben door de komst van woningen minder uitbreidingsmogelijkheden en moeten zich houden aan andere geur- en geluidsnormen. Cees-Jan Pen, Jasper Beekmans en Evert Jan de Kort maakten een publicatie over de trend van wonen in werkgebieden. Een van de boodschappen: maak niet alleen een integrale visie op wonen, maar óók op werken. "Het is niet overdreven om te stellen dat de huidige, te eenzijdige druk om zoveel mogelijk woningen te bouwen, de economie bedreigt. Het zou daarom goed zijn als gemeenten niet boven ieder bedrijventerrein een donkere plannenwolk voor woningbouw laten hangen."
Pin It
Bekeken: 1199x
https://147.139.207.107/ https://8.215.31.229/ https://8.215.55.180/ https://147.139.212.74/ https://147.139.212.232/ http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/