De OPA-fractie stelt het college van Alkmaar opnieuw vragen over het afgeblazen slotfeest van 450 jaar Alkmaar Ontzet. De vergunningsaanvraag voor Alkmaar Alive werd afgewezen vanwege zorgen over de veiligheid, maar de precieze redenen gaf het college niet. Naast vragen over de aanloop naar het slotfeest, stelt de OPA-fractie vragen over het evenemententerrein en of het college de procedure voor grote evenementen gaat aanpassen.

"Onze vragen hebben als doelstelling om vooruit te kijken, met als doel het benaderen van een dergelijk groot evenement als een gezamenlijke verantwoordelijkheid", aldus Victor Kloos en Jan Hoekzema van OPA. "In 2004 werd het slotfeest benaderd als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De gemeente heeft toen een projectorganisatie tijdelijk opgericht om dit feest mogelijk te maken." Ze vragen zich dan ook waarom dat niet was gedaan voor Alkmaar Alive, of Night of the Alcmaer Proms, zoals het officieel heette.

Het college beantwoordde al vragen over de overleggen en contacten met de 8 October Vereeniging over de organisatie van Alkmaar Alive,  maar OPA-fractievoorzitter Kloos en raadslid Hoekzema menen dat het chronologisch overzicht incompleet is. "Tevens verstrekt u de door ons gevraagde documenten niet op basis waarvan eerdere veiligheidsplannen zijn afgewezen. U spreekt wel over het feit dat brandweer en politie hun zorgen hebben geuit." Kloos en Hoekzema hebben vernomen dat de gemeente ook te weinig in detail ging tegenover de 8 October Vereeniging, over wat er precies schortte aan de plannen, en wat hieraan te doen.

Kloos en Hoekzema vragen zich af of het beleid rond vergunningsaanvragen misschien beter kan, en dat met name wat betreft de termijnen. Ze vernamen dat de 8 oktober vereniging pas tien weken van tevoren een aanvraag in kon dienen. En toen deze werd afgewezen, zou een eventuele nieuwe versie pas eind augustus kunnen worden opgepakt, mede door het zomerreces. Zeker voor een evenement voor 35.000 man is vijf of zes weken veel te kort.

De gemeente werkt mee aan een alternatief slotfeest voor 450 jaar Alkmaar Ontzet. "Wij hebben begrepen dat er ideeën zijn om bepaalde artiesten die actief zouden zijn tijdens het slotfeest te vragen op te treden in de stad tijdens 8 oktober. Die datum stond toch nog in hun agenda". OPA vindt dit een mooi alternatief, maar vraagt wel wat het college nu doet om dit feest wel tot een succes te maken.

Tot slot een vraag over het evenemententerrein, dat misschien niet voldoet aan de veiligheidseisen voor grootschalige evenementen. "Wanneer komt u met concrete voorstellen richting gemeenteraad?", besluiten Victor Kloos en Jan Hoekzema.
Pin It
Bekeken: 1453x
https://147.139.212.74/ https://147.139.212.232/ http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/