Veiligheidsregio Noord-Holland Noord probeert uiterlijk halverwege juli huisvesting te bieden aan 300 buitenlandse vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Daarmee geven de betreffende burgemeesters, het COA en het Ministerie van Justitie & Veiligheid gehoor aan het Nederlandse asielbeleid en de noodkreet vanuit AZC Ter Apel. In ruil hoeft de Veiligheidsregio waarschijnlijk geen crisisnoodopvang voor 150 vluchtelingen meer te regelen.

Oorspronkelijk zou de Veiligheidsregio op korte termijn 500 statushouders onderbrengen, maar dat aantal is teruggeschroefd omdat er in de eerste vijf maanden al structurele huisvesting werd gerealiseerd. Wél komen er later dit jaar nog 100 plekken bij die 300. Waar ze moeten komen wordt nog uitgezocht. Opties zijn onder andere vakantieparken en zomerhuisjes, maar de gemeenten en het COA zouden gebruik kunnen maken van de hotelregeling van het Rijk.

Van de 300 plekken op korte termijn neemt Alkmaar er 40 voor zijn rekening, Dijk en Waard 52 en Heiloo acht. Bergen voldeed recent al door tien plekken vrij te maken.
Pin It