Zes organisaties in Heiloo krijgen van de gemeente extra financiële ondersteuning, omdat het opstarten van het culturele leven in Heiloo moeizamer verloopt dan gehoopt. Het gaat om Falkland Toneel, Musicalvereniging De Hanswijckers, het Heilooër Kamerorkest, Stichting Kunst-Zin, het Oratoriumkoor en het Trefpunt. Samen krijgen deze zes organisaties 6.131 euro uit de Veerkrachtmaatregelen. Dit pakket maatregelen is hiervoor speciaal in het leven geroepen.

Cultuurwethouder Elly Beens is blij dat de gemeente de lokale cultuursector kan helpen: "Ze hebben allemaal een klap gekregen door Corona, maar we zien dat ze hun uiterste best doen weer op te staan en te stralen. Daar draagt het college graag een steentje aan bij.”

Falkland Toneel krijgt 1.174 euro voor promotie en huurcompensatie. Hier blijft de kaartverkoop achter. Bij vijf voorstellingen was de zaal slechts voor een derde gevuld. Falkland Toneel vraagt daarom compensatie van de huur en een bijdrage voor de extra promotie. Ze ontvangen van het college 581 euro voor de theaterhuur van de generale repetities en 593 euro voor advertenties.

Musicalvereniging De Hanswijckers krijgt 1.000 euro voor promotie. De Hanswijckers werken aan de voorstelling August Rush op 17 en 18 juni in de Beun, met jongeren van 12 tot 18 jaar. De vereniging stelt dat door Corona de warme band met het publiek is verwaterd. Ze hebben weinig nieuwe leden kunnen binden, met een behoorlijk gat in de financiën tot gevolg. Door extra promotie willen ze de weg omhoog weer inslaan. Naast de bijdrage van 1.000 euro richt de vereniging zich op inkomsten uit advertenties in het programmaboekje en inleg vanuit de eigen reserve.

Het Heilooër Kamerorkest krijgt 132 euro voor promotie. Het orkest heeft de afgelopen twee jaar zeer weinig samen kunnen spelen en heeft vorig jaar het 75-jarig jubileum helaas niet kunnen vieren. De bedoeling is dit in 2022 alsnog te doen. De gemeente maakt het mogelijk nieuw promotiemateriaal (flyers en programma’s) te laten maken door de gevraagde bijdrage te verstrekken. Ook is het orkest gewezen op de Subsidieregeling jubilea Heiloo. Daar kunnen zij nog een bijdrage van € 200 aanvragen voor de viering van hun jubileum.

De Stichting Kunst-Zin Heiloo krijgt 650 euro voor de organisatie van het evenement Kunstparade, dat ze jaarlijks organiseert. In een nieuwe aanvraag geeft de stichting aan dat er in 2022 een tekort is. Door het grotere aantal deelnemers (na twee jaar geen Kunstparade) moeten ze dit jaar extra kosten maken. De stichting ontvangt de bijdrage voor extra expositieborden en haken voor de bevestiging van kunstwerken in de Witte Kerk en Cultuurkoepel.

Het Oratoriumkoor organiseerde samen met de Muziek- en Dansschool op 2 juni de Matthäuspassion, maar de kaartverkoop viel ook hier tegen. Het college heeft besloten dit gat van 1.625 euro te dekken en levert nog eens 550 euro voor de promotie.

Het Trefpunt krijgt 1000 euro om te adverteren voor tien lezingen over kunstgeschiedenis, levensbeschouwing en cultuurgeschiedenis.

Na deze bijdragen is er nog ruim 47.000 euro beschikbaar voor nieuwe aanvragen. Daarvan is 3.255 euro bestemd voor de promotie van cultureel aanbod, 9.389 euro voor de huurcompensatie van extra dagen (bijvoorbeeld voor stellen licht/geluid of generale repetitie) bij beperkte bezetting van zalen, 4.000 euro voor promotie van ondernemers en 30.725 euro voor ondersteuning van evenementen.

Wethouder Rob Opdam hoopt op meer aanvragen van organisaties in Heiloo. "Voorlopig zetten we deze Veerkrachtmaatregelen voort. Het nieuwe college maakt een keuze over de inzet van het budget op de langere termijn.”

Alle voorwaarden staan op de website heiloo.nl/veerkracht.
Pin It