Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om vier extra inzamelrondes voor de gft-container in te voeren: twee in het voorjaar en twee in het najaar. Met deze extra rondes wil het college tegemoet komen aan een verzoek van inwoners om meer service te bieden om hun tuinafval kwijt te kunnen. Er zijn klachten omdat sinds dit jaar de containers niet meer eens per twee weken, maar eens per drie weken worden geleegd.

Volgens wethouder Erik Bekkering wordt het groente-, fruit- en tuinafval minder vaak opgehaald omdat er een derde container kwam die speciaal is bedoeld voor plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken. Sindsdien wordt elke week een andere container geleegd. "Daar maakten inwoners zich zorgen over", stelt wethouder Bekkering. "Met deze extra ophaalrondes en de eerder geplaatste blad- en snoeikorven komen we tegemoet aan deze zorgen. De dialoog met onze inwoners is belangrijk; alleen met elkaar krijgen we het voor elkaar om afval optimaal te scheiden en grondstoffen te behouden.”

De extra inzamelrondes worden waarschijnlijk op 2 juni besproken in de gemeenteraad.

Pin It