Gemeente Alkmaar moet opnieuw een besluit nemen over vergunningparkeren op de Bannewaard, Bregwaard en Broekerwaard. De Raad van State heeft een hoger beroep tegen het besluit om geen parkeren met vergunning in te voeren gegrond verklaard. De RvS vond dat de procedure van de gemeente rammelde en de uiteindelijke keuze tegen invoering slecht was gemotiveerd. De gemeente krijgt twaalf weken voor een nieuw besluit.

In december 2018 besloot gemeente Alkmaar definitief om geen vergunningparkeren in te voeren op de drie B-waarden. Hiertegen werd bezwaar gemaakt, maar de gemeente verwierp dit in juni 2019. De bezwaarmaker stapte naar de rechter, maar verloor de zaak in juli 2020. In een hoger beroep kwam hoogste bestuursrechter gisteren tot een andere conclusie.

In een enquête gaf 88 procent van de respondenten in de B-waarden aan overlast te ervaren. Op de Bannewaard was dat 96 procent, de Bregwaard 97 procent en de verst gelegen Broekerwaard 52 procent. Na een paar nieuwe enquêtes en een half jaar proef draaien werd een nieuwe bevraging gedaan. Daarop reageerde 84 procent en was 57 procent vóór vergunningparkeren. De gemeente had een ondergrens van 60 procent gesteld, en dus kwam de invoering er niet.

"Er is geen vaste gedragslijn en het college heeft de keuze voor deze vermeende gedragslijn onvoldoende gemotiveerd. (...) Het college heeft voorts wisselende en tegenstrijdige, verklaringen gegeven over de procedure. De regelgeving is niet duidelijk". Daarmee verwijst de Raad naar de verklaring om geen onderscheid te maken tussen de drie B-waarden. Er werd eerst gezegd dat gedeeltelijke invoering voor een verschuiving van de parkeeroverlast zou zorgen. "Tijdens de hoorzitting werd echter verwezen naar vastgestelde uitbreidingsgebieden die volgens het college zijn vastgelegd in regelgeving". Maar de RvS vindt die onduidelijk en concludeert dat het besluit toch is gebaseerd op de gedragslijn.

"Het college heeft ook in strijd gehandeld met het fair-play beginsel, door de enquête uit te breiden naar alle B-waarden. Door bij een uitgebreide gebiedsindeling een grens van 60 procent voorstanders te hanteren, was een negatieve uitslag vrijwel zeker."

De Raad vond ook nog een fout in de laatste enquête: er waren tien inlogcodes teveel uitgereikt. Er is alleen niet onderzocht of dat effect heeft gehad op de uitslag.
Pin It
Bekeken: 1892x
https://147.139.211.126/ https://147.139.207.107/ https://8.215.31.229/ https://8.215.55.180/ https://147.139.212.74/ https://147.139.212.232/ http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/