OPA vindt dat het college maar niet opschiet met de uitvoering van het Alkmaarse coalitieakkoord wat betreft parkeren. Onder de noemer "TRAAG #6" vraagt fractievoorzitter Victor Kloos het college waarom de visie voor parkeergarages niet, zoals afgesproken, in het eerste jaar van de nieuwe raadsperiode werd opgepakt, maar nu pas in het laatste.

In het coalitieprogramma staat dat er in het eerste jaar een totaalvisie op parkeergarages zou komen, me daarin aandacht voor sloop van garages. "Hiermee wordt natuurlijk de Karpertongarage bedoeld. Een belangrijk item voor de partij die zijn droomcoalitie mogelijk heeft gemaakt", aldus Kloos. "OPA constateert dat het college wederom traag is. Iets wat in het eerste jaar moet plaatsvinden, vindt in het laatste jaar plaats, waarbij de de discussie over de sloop van de Karperton zelfs naar het vierde kwartaal is verdaagd. Besluitvorming wordt dus overgelaten aan de verkiezingen."

"Het parkeeronderwerp heeft bij dit college geen prioriteit", concludeert de fractievoorzitter. "En geen focus, niet op vergunningen, niet op toezicht, niet op tijdige heropening garages en nu ook niet op het toekomstbeeld van garages. Dat zou een parkeerpartij als de VVD toch een doorn in het oog moeten zijn. En straks zijn het veel dezelfde partijen die tijdens de verkiezingen parkeren weer een heel belangrijk onderwerp vinden."

OPA wil weten waarom aanpak van de parkeerkwesties op zich liet wachten. De oppositiepartij vraagt daarnaast of er de afgelopen drie jaar al wel overleg is geweest met ontwikkelaars over de positie van de Karperton, en hoe de volgens de fractie trage handelswijze zich verhoudt tot de ambities rond de Kanaalzone.
Pin It