Er zijn nauwelijks mogelijkheden om Alkmaarse woningzoekenden voorrang te geven op overlopers vanuit de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dat antwoordt het college op vragen van BAS-raadslid Ben Bijl. Er kan misschien meer gedaan worden voor mensen die willen doorstromen, maar verder komt het aan op flink bijbouwen zoals al wordt gedaan in de Kanaalzone.

In de notitie 'Woningbouwafspraken en programmering regio Alkmaar' uit 2019 was al opgenomen dat de regio zijn verantwoording neemt om de overloop op te vangen met een "forse woningbouwambitie". De noodzaak werd in mei nog eens uitgesproken door de Woningmakers Regio Alkmaar gemeenten. Een onderzoek wees uit dat er tot 2040 vanuit de MRA behoefte zal zijn aan 9.400 tot misschien wel 17.600 extra woningen, bovenop de regionale behoefte van 15.900 extra woningen. De Woningmakers spoorden gemeenten in de regio aan om de woningproductie flink op te krikken naar 2.000 per jaar om de druk sneller van de ketel te halen.

Alleen voor lokale doorstromers ziet het college wel mogelijkheden om ze meer voorrang te geven. "Bij nieuwbouw van koopwoningen kunnen wel afspraken gemaakt worden over met voorrang toewijzen aan bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld kandidaten die een sociale huurwoning achterlaten) met als doelstelling de doorstroming te bevorderen", aldus het college. "Het college is wel bereid om te onderzoeken of hierover vaker afspraken gemaakt kunnen worden met ontwikkelende partijen."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl