Streekstad Centraal

De provincie Noord-Holland is zwaar teleurgesteld in burgemeester en wethouders van Bergen, die de gemeenteraad voorstellen om donderdagavond het bestemmingsplan vast te stellen dat de verhuizing regelt van de Aldi naar de Bergerweg. De memo van het college aan de gemeenteraad van woensdag kan op weinig begrip rekenen uit Haarlem, zo mag worden geconcludeerd uit een schriftelijke reactie van een woordvoerder van gedeputeerde Cees Loggen (VVD).

Het locatieonderzoek naar alternatieven in en rond Bergen was een gezamenlijk initiatief van de provincie Noord-Holland en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen. Het onderzoek kwam voort uit een motie die op 28 januari werd aangenomen in de gemeenteraad van Bergen. Er zou gezamenlijk gezocht worden naar een locatie binnen een straal van twee kilometer rondom de kern van Bergen, maar niet in het centrum en niet in landelijk gebied. Provincie en gemeente hebben allebei locaties aangedragen.

Na de raadsmemo van woensdag wordt het op het provinciehuis in Haarlem duidelijk dat TwynstraGudde voor niks elf van de zestien alternatieve locaties heeft onderzocht. Die lagen immers binnen de dorpskern van Bergen, en het college van Bergen blijkt de opdracht van de gemeenteraad zo uit te leggen, dat er alleen mocht worden gekeken naar locaties rondom het dorp. "Zonder inhoudelijke onderbouwing vielen daardoor elf van de zestien zogenaamde alternatieve locaties bij voorbaat af, nog voordat het locatieonderzoek was begonnen."

In de ogen van de provincie was het onderzoek van TwynstraGudde een eerste stap: "Verdieping is noodzakelijk." De provincie vindt het spijtig dat de gemeente zich in de memo alleen nog maar richt op de drie overgebleven locaties en er over dertien locaties uit de globale analyse niet meer gerept wordt. "Er zijn immers diverse potentiële locaties afgevallen op beschikbaarheid en planologische procedure".

De provinciewoordvoerder herhaalt nog eens dat de provincie Noord-Holland na de vaststelling van het bestemmingsplan voor het woonwijkje met de Aldi aan de Bergerweg met een reactieve aanwijzing kan komen: "Bij ongewijzigde vaststelling overwegen wij dat." Dat betekent een juridische strijd die uiteindelijk wordt beslecht bij de Raad van State.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl