Streekstad Centraal

Eind 2019 deden Alkmaarse gemeenteraadsleden een 'Rondje Raad' door de gemeente. Onder andere in Nieuw-Overdie werd met inwoners gesproken over mogelijke behoefte aan hulp en over hulpverlening, en dan met name voor jongeren die vastlopen of dreigen tussen de wal en het schip te belanden. Aan de hand van de verworven kennis zijn concrete stappen gezet, zoals de oprichting van Check-In. Binnenkort start dit laagdrempelige jongerenpunt met 'outreachende' hulpverlening.

Gemeente Alkmaar zet zich met diverse partners in voor jongeren die stoeien met bijvoorbeeld eenzaamheid, hun thuissituatie, werkeloosheid of schulden. Het gemeentebestuur denkt dat de meesten wel de stap zetten om jongerenwerkers en hulpinstanties te benaderen, maar dat er ook jongeren schromen om dit te doen.  Jongerenpunt Check-In van Halte Werk zal bij zo'n vermoeden de jongere actief gaan benaderen.

Check-In is in het najaar opgericht als laagdrempelig, centraal punt voor jongeren om hulp te krijgen. Met partners richt de instantie zich zelf vooral op werk, onderwijs, re-integratie, inkomensondersteuning en schuldhulp, maar Check-In is ook verbonden aan organisaties in de jeugdhulp en Wmo.

Verder heeft gemeente Alkmaar een aanbesteding voor jongerenwerk uit staan, die inmiddels in de laatste fase is beland. Doel is om met de organisatie die de aanbesteding binnenhaalt vanaf het tweede kwartaal een programma op de rit te hebben.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl