Streekstad Centraal

Adrie Groot, voorzitter van het college van bestuur van stichting Blosse heeft maandag de Gouden Reiger van gemeente Heerhugowaard gekregen. Burgemeester Bert Blase reikte de onderscheiding aan de onderwijsman in hart en nieren uit omdat hij met pensioen gaat. Ineke, de echtgenote van Adrie Groot, speldde de Gouden Reiger bij hem op.

Met het toekennen van deze onderscheiding spreekt het college van burgemeester en wethouders, namens de gemeente, waardering uit voor Adrie Groot en bedankt hem voor zijn inzet voor de Heerhugowaardse samenleving. "Hij heeft met zijn visionaire gedachten op bijzondere wijze een bijdrage geleverd aan het onderwijs en voor de landelijke visie op educatie. Onder zijn leiding is Stichting Blosse uitgegroeid tot een in Nederland vooraanstaand Integraal Kindcentrum, waar andere organisaties door geïnspireerd worden. De verdiensten van Adrie Groot hebben een zeer brede reikwijdte vandaag de dag en voor de toekomst. Hij heeft zijn functie aantoonbaar op bijzondere wijze ingevuld."

Adrie Groot was elf jaar lang bestuurder van onderwijsstichting Flore en de afgelopen twee jaar van Blosse, de stichting die ontstond door fusie van Flore en Stichting Kinderopvang Heerhugowaard. Hij was verantwoordelijk voor 27 locaties waar bijna 1.000 medewerkers werken aan een optimaal leef-, leer- en werkklimaat voor bijna 10.000 kinderen. Vanuit zijn functie als schoolbestuurder is Adrie Groot aangesloten bij de beweging 'Leve het Onderwijs', die een nieuwe manier van besturen nastreeft: van moeten naar mogen, van controleren naar vertrouwen. Hij vertegenwoordigde het primair onderwijs in de PO-raad en is jarenlang deel van het netwerk van de Inspectie en van het netwerk Financiën geweest. Adrie Groot werkte ook in verschillende gemeenten mee aan de plaatselijke en regionale onderwijsagenda. (fotograaf: Theo Annes)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl