Allereerst: het Tatapuin dat naar Alkmaar zou komen, komt niet. Het ligt er namelijk al. Ten tweede: zorgen en vragen over vervuild afval, zoals geuit door verschillende partijen in de raad, zijn altijd goed. Toch is de soep hier mogelijk iets heter geworden dan 'ie uiteindelijk wordt opgediend. Maar het gaat tenslotte wel om onder meer zware metalen die kankerverwekkend zijn. Alkmaar Centraal ging op onderzoek uit.

Op 16 augustus publiceerde de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een voornemen voor een ontheffing. Die ontheffing, of eigenlijk een 'concept-ontheffing', geeft afvalverwerker Sortiva toestemming om sterk vervuild bouwpuin uit een oven van Tata Steel op te slaan. Het puin komt uit Hoogoven 6 die wordt gemoderniseerd (zie artikelfoto). Het gaat om 1,3 miljoen kilo vervuild puin. Tot het einde van deze maand kunnen belanghebbenden hun zienswijze op de concept ontheffing kenbaar maken.

Het nieuws uit dat er sterk vervuild puin naar Alkmaar komt werd in het NHD wereldkundig gemaakt. Het betreffende artikel vermeldt dat "diverse afvalverwerkings- en recyclingbedrijven hebben aangegeven de stoffen niet te kunnen accepteren en van ontvangst af te zien." Dat deed maandag de nodige alarmbellen afgaan in de raad. Ook Alkmaar Centraal heeft vragen en stelde die aan Sortiva.

Het puin wordt opgeslagen op het terrein van Sortiva, achter de heuvel met de zonnepanelen (afbeelding: Youtube/Kenter)


We krijgen in eerste instantie contact met Ronald Balvers, bestuurder bij het afvalverwerkingsbedrijf. Die blijkt onaangenaam verrast door de berichtgeving. "Ik heb het artikel gezien en ben daar niet blij mee." Balvers vindt dat de indruk wordt gewekt dat het om afval gaat dat zo heftig vervuild is dat echt niemand het wil hebben. Maar zo zit het niet volgens hem. Uiteraard vragen we Balvers wat er dan wél aan de hand is. Het antwoord krijgen we uiteindelijk van Jessica Groentjes, woordvoerder bij Sortiva.

"Tata Steel heeft op onze locatie aan de Boekelerdijk in Alkmaar 1.300 ton puin ter verwerking aangeboden. Bij binnenkomst keuren wij het aan ons aangeboden afval. Op basis van die keuring wordt bepaald wat de meest geschikte verwerkingsmethode is.", legt Groentjes uit. Sortiva ziet hergebruik als belangrijk middel om de milieu-impact van het afval te minimaliseren. Bij al het aangeboden afval bekijkt Sortiva wat en er kan worden hergebruikt, en hoe. De keuring bij binnenkomst is daarom essentieel.

"Uit de keuring bleek dat het puin te vervuild was om te kunnen verwerken. We hebben daarom aan gespecialiseerde verwerkers gevraagd of zij dit puin kunnen verwerken. Dat bleek niet het geval." Door de vervuiling kan het Tatapuin niet worden hergebruikt of op andere wijze nuttig worden gebruikt. Daarom is storten de enige mogelijkheid. In dat geval moet wel toestemming worden gevraagd aan de Omgevingsdienst om het afval te storten op stortplaatsen die zijn ontworpen om de milieueffecten van het gestorte afval te minimaliseren. En dat is waar de hierboven vermelde concept ontheffing voor is verleend.

Als afval niet verwerkt kan worden, wordt het opgeslagen (gestort). Daar moet wel een vergunning voor worden aangevraagd bij de Omgevingsdienst (Foto: Facebook/Sortiva)


Waarom het om een concept-ontheffing gaat en niet om een 'gewone' ontheffing wordt ons  uitgelegd door Iwanna de Jong van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied: "In dit geval gaat het om een concept-ontheffing zodat er de mogelijkheid is voor mensen of bedrijven om aan te geven dat zij wél een oplossing weten voor dit puin. Een aanvraag voor een ontheffing om dit puin te storten is niet ongebruikelijk en eigenlijk een regulier proces", legt De Jong uit. "We willen natuurlijk het liefst recyclen en verwerken, maar soms gaat dat niet. Deze zware metalen kunnen niet hergebruikt worden in bijvoorbeeld asfalt. Dan is de beste oplossing om het afval veilig op te slaan en Sortiva is in dit geval de beste opslag."

Toch zal het laatste woord over de kwestie nog niet gezegd zijn. Er zijn inmiddels raadsvragen gesteld, waarbij de VVD het college vraag om bezwaar te maken tegen de concept-ontheffing. De Jong weet van de zorgen van Alkmaarders: "Er is inmiddels één zienswijze van een omwonende binnen", bevestigt ze. Daarbij gaat het wel om een zienswijze "die vooral veel vragen stelt over de veiligheid." (hoofdfoto van Hoogoven 6: NH Nieuws)
Pin It
Bekeken: 3960x
https://pustaka.dumaikota.go.id/inlislite/produks/sdemo/ https://siwaspada.rembangkab.go.id/sigacor/ https://elibrary.univamedan.ac.id/sdemo/ https://derma-express.com/slot-demo/ http://barenlitbangda.semarangkab.go.id/sdemo/ https://sinta.ditjenbun.pertanian.go.id/products/demo/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://www.tyronesjacket.com/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://linkr.bio/link-mpoxo https://heylink.me/link-ksoklub/