Inwoners in de regio hebben hun mening gegeven over de toekomst van het Landelijk Gebied. De Provincie heeft bewoners gevraagd naar hun ideeën daarover in een enquête, die tot vrijdag 26 mei kon worden ingevuld. Over de resultaten van dat onderzoek is gedeputeerde Esther Rommel (VVD) zeer tevreden: "Daar willen wij graag naar luisteren."

Zo'n 5.000 Noord-Hollanders deden mee aan het opinieonderzoek. Dat zijn dus niet alleen mensen uit onze regio, maar uit heel de provincie. Maar ook in onze regio werd de enquête ingevuld. Alkmaar Centraal sprak erover met Ad Baltus, veehouder in Zuidschermer en bestuurslid van politieke partij BBB. "Ja, ik heb hem zelf ook ingevuld."

Gedeputeerde Rommel ziet in de antwoorden van Noord-Hollanders een grote eensgezindheid. "Het is goed te zien dat er geen grote verschillen zijn tussen wat onze inwoners belangrijk vinden voor de toekomst van de provincie, of ze nu wonen in de stad of op het platteland", schrijft Rommel. "Het geeft ons een duidelijk signaal over waar wij in ons beleid prioriteit aan moeten geven."

Daarbij stipt het provinciebestuur verschillende thema's aan die al in de huidige plannen van de provincie voorkomen. Duurzame landbouw, natuurherstel, waterbeheer, een gezonde leefomgeving: dat vinden inwoners belangrijk. De provincie wil voor het versterken van het landelijk gebied zeker 1,2 miljard reserveren. Daarbij gaat het onder meer om hogere grondwaterstanden in de Eilandspolder en een nattere duinrand.

Voor de uitvoering van deze agenda hangt veel af van BBB, want met die partij wordt nu onderhandeld over een nieuw provinciebestuur. "Ja, ik denk dus niet dat dit 'm gaat worden", zegt Baltus nuchter als Streekstad Centraal hem daarnaar vraagt. "Ik kan natuurlijk niet naar buiten brengen waarover er nu onderhandeld wordt, ik snap wel dat je dat wil horen. Maar het is algemeen bekend dat BBB zulke zaken anders ziet."

Toch is Baltus zelf ook één van de mensen die de enquête hebben ingevuld. "Ja, klopt, maar als je mij vraagt: hou je van natuur? Ja, dan hou ik dus van natuur hè. Iedereen houdt van natuur. Natuur is prachtig. Maar als je mensen vraagt om zeg 5.000 euro per jaar in te leveren voor meer natuur, dan krijg je denk ik wel andere antwoorden. Dat kun je wel uitrekenen."

De eensgezindheid in de enquêteresultaten is volgens Baltus dan ook een gevolg van hoe de vragen waren opgesteld. "Als je in een bepaalde denkrichting zit, dan komen de vragen vanzelf. Ik begrijp dat ook best, zo gaat dat. Maar de vraag is wel wat je daar vervolgens mee doet."

Voor de aanpak van het landelijk gebied wordt behalve naar de enquêteresultaten ook naar de visie van betrokken partijen gekeken. Natuurorganisaties als Natuurmonumenten, PWN en Staatsbosbeheer pleitten vorige week voor een ruimtelijk beleid met flink méér aandacht voor de natuur. Aan de bollenteelt in de duinstreek zou een einde moeten komen, schreven de samenwerkende natuurbeheerders in hun advies. De impact van de bollen op de biodiversiteit is volgens de natuurbeschermers te groot.

Uit het onderzoek van de provincie kwam naar voren dat specifiek het onderwerp bollenteelt meer leeft onder plattelanders dan onder stedeling. Dat begrijpt Baltus wel. "Bollenteelt heeft ook grote landschappelijke waarde. Daar moet je ook naar kijken. Het gaat ons om een landschap in verwevenheid met de agrarische sector."

De komende weken zullen de onderzoeksresultaten nog verder worden onderzocht, laat de provincie weten. Dan verschijnt er een rapport over. Voor de provincie was dit de eerste keer dat op deze manier een onderzoek naar de meningen van bewoners werd gedaan.
Pin It
Bekeken: 2302x
http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/