Vorig jaar stelde de Bergense gemeenteraad het beleidsplan 'Van Afval naar Grondstof' vast, voor minder afval en meer recycling. Het plan bestaat onder andere uit gescheiden afvalinzameling en voor hoogbouw zoveel mogelijk nascheiding. Voor een deel van het centrum van Egmond aan Zee, heeft het college van B&W nu bepaald dat de bewoners van laagbouw zelf mogen kiezen: drie rolcontainers of een pasje voor de ondergrondse containers.

Het centrum van Egmond aan Zee heeft smalle straten, toerisme, grote parkeerdrukte en veel vakantiewoningen. Er staan veel rolcontainers op straat en in de openbare ruimte. Deze situatie behoeft dan ook maatwerk, volgens de gemeente, die per 1 januari de afvalinzameling van HVC overneemt. De bewoners mogen 'à la carte' bepalen.

Wethouder Erik Bekkering: “In principe staat in ons grondstoffenplan dat mensen die in laagbouw wonen altijd drie rolcontainers aan huis krijgen. Dit levert een aanzienlijk beter scheidingsresultaat op dan nascheiding. Maar we zien ook dat we daar in dit gedeelte van Egmond aan Zee van af moeten wijken. Mensen hebben echt heel weinig ruimte. Door alle containers op de straten wordt dit gezellige gebied erg rommelig en vol. En onze afvalinzameling wil zo veilig mogelijk afval ophalen. Dat is op een aantal plekken erg lastig door de smalle straten. Wij gaan hier, in samenspraak met de bewoners, maatwerk inzetten. De betreffende bewoners ontvangen binnenkort persoonlijk bericht over de inzameling van hun afval en we organiseren voor hen inloopmomenten. Daar kunnen we mensen goed adviseren over wat er past bij hun persoonlijke situatie: een afvalpas of rolcontainers.”

De bewoners van het à la carte gebied ontvangen binnenkort een brief met meer informatie, onder andere over drie inloopmomenten voor vragen en antwoorden: dinsdagochtend 11 oktober tussen 10:00 en 12:00 uur in ontmoetingscentrum Post aan Zee, en op 12 en 13 oktober tussen 19:00 en 21:00 uur in de brandweerkazerne aan de Pieter Schotsmanstraat 10.
Pin It