De gemeente Bergen hoeft geen Lidl te dulden aan het Plein in Bergen. De Raad van State steunt de gemeente Bergen in het besluit van het college om er geen Lidl toe te staan. Daarmee blijft de afwijzing van de vergunning in stand en kan de Lidl geen supermarkt beginnen in Bergens centrum.

Lidl Vastgoed heeft de voormalige ABN AMRO-locatie op het Plein gekocht om op deze plek een supermarkt te beginnen. Tegen de komst van de goedkope supermarkt naar het centrum van Bergen bestaat veel weerstand. De gemeente Bergen wil het niet. Bergen en de Lidl belandden in een kat-en-muisspel, waarbij de een steeds probeerde de ander te slim af te zijn.

Bij de Raad van State ging Lidl Vastgoed in hoger beroep tegen de uitspraak van de bestuursrechter in Haarlem, die de gemeente Bergen in maart 2021 al gelijk had gegeven. Volgens de bestuursrechter mocht de gemeente Bergen  weigeren om een omgevingsvergunning te verlenen. Het argument voor de weigering was dat Lidl volgens het bestemmingsplan Parkeren te weinig parkeerplaatsen zou kunnen realiseren rond de nieuwe supermarkt. De Lidl bracht daar bij de Raad van State tegenin dat het een buurtsupermarkt zou  worden, en daar zijn minder parkeerplaatsen voor nodig.

De Raad van State heeft het hoger beroep van Lidl Vastgoed woensdag echter afgewezen. De aanvraag voor een omgevingsvergunning toont volgens de Raad van State aan dat er een grotere supermarkt is bedacht dan een kleine buurtsupermarkt op de plek van de oude ABN AMRO. De gemeente Bergen mocht zich baseren op de gegevens in de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Het weigeren van de vergunning op basis van een tekort aan parkeerplaatsen was volgens de Raad van State redelijk.

Inmiddels heeft de gemeenteraad van Bergen de vestiging van nieuwe supermarkten in het centrum van Bergen onmogelijk gemaakt met nieuwe planologische barrières. Daarmee lijkt een einde te zijn gekomen aan het jarenlange kat-en-muisspel. Wat Lidl Vastgoed nu gaat doen met hun pand aan het Plein, blijft nog onduidelijk. Voorlopig wordt het als anti-kraakmaatregel tijdelijk benut door een galerie.
Pin It
Bekeken: 1423x