OPA-fractievoorzitter Victor Kloos heeft het college van B&W vragen gesteld over het asielbeleid in het Alkmaarse coalitieakkoord 2022 - 2026. In het akkoord staat dat de coalitie bereid is om asielzoekers onder te brengen, bij voorkeur in duurzame kleinschalige opvangvormen in buurten en woonkernen. OPA vraagt zich af hoe het college van B&W hier invulling aan denkt te gaan geven.

Daarbij haalt Kloos het verkiezingsprogramma van BAS aan. Hierin staat dat de partij af wil van de voorkeursregeling voor statushouders op de sociale woningmarkt, zodat woningzoekenden uit de regio zelf niet extra lang hoeven te wachten op een nieuwe stek. OPA zag deze visie niet terug in het coalitieakkoord, maar wil ook niet dat mensen uit de regio extra lang moeten wachten op een sociale woning.

De OPA-fractievoorzitter wil graag van het college weten hoe het van plan is de huisvesting van asielzoekers, statushouders en mensen uit de regio op elkaar af te stemmen.
Pin It