Sporthal Het Vennewater in Heiloo wordt vanaf maandag gebruikt om voor maximaal vier weken tot 175 asielzoekers op te vangen. De voorbereidingen starten zaterdag. Burgemeester Mascha ten Bruggencate: "Ik doe dit om het COA en het Rijk uit een impasse te helpen. In Ter Apel verblijven teveel mensen in vreselijke omstandigheden. Ik vind het fijn om te voelen dat zowel college als raad gezamenlijk gehoor willen geven aan deze noodkreet."

AZC Ter Apel zucht al maanden onder de toestroom van asielzoekers. Het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft alle veiligheidsregio’s opgeroepen om snel crisisnoodopvang voor 225 asielzoekers te realiseren. In de tussentijd wordt gezocht naar een structurele oplossing. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zal er 175 opvangen, omdat er in Schagen 50 asielzoekers verblijven. Het Rijk helpt met de inrichting van de sporthal in Heiloo en verzorgt de opvang, begeleiding en medische zorg.

De burgemeesters in Noord-Holland Noord hebben eerder aangegeven een betere oplossing te zien in het versneld huisvesten van statushouders. Veiligheidsregio-voorzitter en tevens Alkmaars burgemeester Anja Schouten: “We hadden gehoopt dat crisisnoodopvang daarmee niet nodig was. Het blijkt echter dat beide stappen genomen moeten worden om te komen tot een oplossing. Dus zijn we blij dat de gemeente Heiloo bereid is ruimte voor crisisnoodopvang aan te bieden.”

Veiligheidsregio voorzitter Anja Schouten realiseert zich dat de opvang van zowel asielzoekers als Oekraïense vluchtelingen met name van betrokken organisaties veel vergt. “Ik vind het hartverwarmend om de positieve instelling te zien van al die mensen die bereidwillig zijn hun handen uit de mouwen te steken om grote opgaven in korte tijd voor elkaar te krijgen.”

Omwonenden van de Sporthal Het Vennewater en andere belanghebbenden worden per brief geïnformeerd over de crisisnoodopvang en er is voor hen een bijeenkomst op zaterdag 2 juli om 10:00 uur. (foto: Google)

Rectificatie: in een eerste versie van dit artikel stond dat het zou gaan om statushouders met een verblijfsvergunning. Dit is onjuist. Het gaat om asielzoekers die tijdens hun asielaanvraag onderdak nodig hebben. Doordat asielzoekerscentra overvol zitten, heeft het COA gemeenten gesmeekt om tijdelijke extra noodopvang.

Pin It