Tijdens de Alkmaarse commissievergadering Ruimte zijn vragen gesteld over de plannen voor een nieuwe Karpertongarage. Wethouder Elly Konijn verzekerde dat het kanaal bevaarbaar zou blijven bij de onderwater-optie. Op de vraag waarom een Karperton in Overstad niet als optie is overwogen, stelde ze dat de afstand tot de binnenstad te groot is.

Raadslid Erik Regterschot van de ChristenUnie wilde graag weten waarom er niet gedacht is aan een nieuwe Karpertongarage aan de overzijde van het kanaal. Wethouder Konijn herinnerde Regterschot eraan dat de gemeenteraad in de Parkeernota 2020 een maximale loopafstand tot de binnenstad had vastgesteld, met name voor bewoners met een auto, en dat Overstad daarbuiten valt.

PvdA-raadslid Gijsbert Iterson Scholten sprong in op het onderwerp. Hij verwees naar de felle kritiek die Koninklijke BLN-Schuttevaer, de belangenvereniging voor beroeps-, binnen- en recreatievaart, uitte op het plan voor een onderwatergarage. Schuttevaer voorzag tijdens de bouw langdurige afsluiting van het kanaal, of in ieder geval ruimtegebrek voor vrachtschepen. In het schetsontwerp is de garage 17 meter breed met daarnaast 18 meter water met een diepte van 3,7 meter,. De vaargeul is precies volgens de eisen van de provincie, maar Schuttevaer stelt dat er op die locatie meer ruimte nodig is vanwege de nabijgelegen bochten in het kanaal, en dat er eigenlijk 5 meter diepte nodig is voor een veilige marge. Het dak van de parkeergarage zal dus ook minimaal 5 meter diep moeten liggen.

Wethouder Konijn hield vast aan de provincieregels en dat het kanaal dus bevaarbaar zal blijven. "Inhalen of naast elkaar varen is wat minder, maar het is bevaarbaar. Dat is onderzocht". Ze voegde daaraan toe dat het aan het nieuwe college is om de plannen verder uit te werken en eventueel verder onderzoek te laten doen.
Pin It