Gemeente Alkmaar eist 1,3 miljoen euro schadevergoeding van de ontwerper/bouwer voor het herstel van de Victoriebrug en de oevers bij de brug. De aannemer en de gemeente staan op 22 juni tegenover elkaar in de rechtbank van Alkmaar. Het Alkmaarse college van B&W ziet redelijk goede kansen voor in ieder geval gedeeltelijke vergoeding.

In juli 2018 sloot de gemeente de Victoriebrug omdat de oevers aan het verzakken waren. Het duurde tot april 2020 voordat de brug eindelijk weer begaanbaar was voor fietsers en voetgangers. Het herstel nam veel tijd in beslag vanwege de kabels en leidingen die er van de ene naar de andere oever lagen, en ook corona.

Eind januari 2020 stelde de gemeente het bedrijf dat de Victoriebrug ontwierp en bouwde aansprakelijk voor de problemen die waren ontstaan. Mede door corona en protest van de opdrachtnemer stelde de rechtbank de zitting uit. "De tijd is opgevuld met schriftelijke rondes van hoor en wederhoor en concentreert zich nu op het civieltechnische probleem van de aanlanding van de brug", aldus het college. "De gemeente heeft gedurende deze rondes een steeds sterkere civieltechnisch casus (en claim) opgebouwd. Het verweer van de opdrachtnemer in het civieltechnische dossier is nog zeer beperkt. Onze juridische adviseurs van Schenkeveld menen dat de gemeente zeker kansen heeft om een nader te bepalen deel van de schadevordering toegewezen te krijgen."

Vanwege de ingewikkeldheid van processen met een meervoudige rechtskamer heeft het college er twee advocaten van Schenkeveld Advocaten bij gehaald voor de procedure rond de aansprakelijkheidsstelling. De concerncontroller van de gemeente Alkmaar de directeur van Stadswerk072 gaan het college vertegenwoordigen voor wat betreft de aansprakelijkheidsclaim en eventuele onderhandelingen voor een schikking. De Stadswerk-directeur is betrokken sinds de eerste voorbereidingen voor het proces. De gemeenteraad moet het viertal formeel groen licht geven.

Of het optimisme van het college gerechtvaardigd is, valt te bezien. Eind 2018 werd duidelijk dat deskundigen van de provincie én de gemeente hadden gewaarschuwd dat de oevers wellicht niet sterk genoeg waren voor de Victoriebrug.
Pin It